Công tác đảm bảo Chất lượng của Trường Đại học Kinh tế

Trong những năm qua, ĐHKT - ĐHQGHN đã phát triển và lớn mạnh không ngừng, và luôn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, tạo uy tín trong và ngoài nước.
Với xu hướng là một "tổ chức học tập", Trường ĐHKT - ĐHQGHN luôn nỗ lực cải tiến và hoàn thiện mình qua sự đánh giá của các thành viên trong trường, các đối tác và các bên liên quan. Trong giai đoạn 2007-2010, nhà trường  đã và đang triển khai chương trình đảm bảo chất lượng trong toàn trường, đăng ký và thực hiện kiểm định với các cơ quan kiểm định trong nước và quốc tế.
Những năm qua, hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác ĐBCL là các tài liệu giúp cho hoạt động Tự đánh giá và Đánh giá ngoài đã được xây dựng theo định kỳ, phù hợp với các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với chủ trương đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN. Hệ thống văn bản tài liệu quản lý chất lượng tại Trường ĐHKT - ĐHQGHN là tổng hợp các tài liệu thể hiện cam kết về chất lượng, các nguyên tắc hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ đào tạo của trường, trong đó có: Chính sách chất lượng, Sổ tay chất lượng, Quy trình các hoạt động trong trường. Hiện tại, đã có 33 quy trình về chất lượng của trường đã được soạn thảo và đang trong quá trình xem xét hoàn chỉnh. Để phục vụ công tác này, trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản về chất lượng, soạn thảo các hướng dẫn thực hiện biểu mẫu, hồ sơ...

Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác đào tạo tại Trường ĐHKT

Đối với công tác Kiểm định chất lượng: Trong những năm qua, Trường ĐHKT đã tổ chức Tự đánh giá và đã được Đánh giá ngoài đầu kỳ theo Bộ tiêu chuẩn của ĐHQGHN kết quả đạt được đạt cấp độ 1.
Năm 2009, Trường ĐHKT đã tiến hành Kiểm định chất lượng chương trình cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của ĐHQGHN. Kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình này đã đạt được cấp độ 1 (tương đương với chuẩn quốc gia) theo quy định về kiểm định chất lượng của ĐHQGHN. Hiện tại chương trình này tiếp tục được Trường ĐHKT - ĐHQGHN đăng ký và triển khai thực hiện kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA)
Trong quá trình tiến hành tự đánh giá chương trình này sẽ hỗ trợ hoàn thiện quy định, quy trình về đảm bảo chất lượng; chỉnh sửa giáo trình theo chuẩn mực quốc tế; duy trì việc thực hiện đảm bảo chất lượng; thực hiện kiểm định chất lượng. Dự kiến tháng 12/2010 sẽ triển khai hoạt động đánh giá ngoài.
Công việc đảm bảo chất lượng của các khoa, phòng, ban: Mỗi khoa, phòng đã xây dựng và công khai trước toàn trường kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trong giai đoạn 2007-2010 cũng như những quy định, quy trình thực hiện công việc có liên quan. Một số khoa, phòng, bộ môn đã đưa thông tin lên trang web của trường.
Trong thời gian tới, nhà trường sẽ triển khai Tự đánh giá và đăng kí Đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT Việt Nam và triển khai thực hiện kiểm định một số chương trình giáo dục theo tiêu chuẩn của Hiệp hội các trường đại học khu vực Đông Nam Á.
Đối với công tác khảo sát đánh giá, trong năm học 2009 - 2010, nhà trường đã thực hiện các khảo sát đánh giá với sinh viên bao gồm: Điều tra khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động đào tạo lần 1 (học kỳ I) và lần 2 (học kỳ II) với 2 nội dung: lấy ý kiến sinh viên về hoat động giảng dạy của giảng viên và lấy ý kiến sinh viên về môn học. Kết quả của các cuộc điều tra khảo sát được báo cáo Ban Giám hiệu, các phòng Tổ chức Nhân sự,  Đào tạo, các khoa để có biện pháp khích lệ những giảng viên có kết quả tốt và có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cải tiến phương pháp giảng dạy đối với những giảng viên chưa nhận được ý kiến đồng tình cao của sinh viên.
Hiện tại, Trường ĐHKT - ĐHQGHN đang triển khai công tác khảo sát cán bộ quản lý, cán bộ, nhân viên kỹ thuật viên về nhà trường. Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường ĐHKT - ĐHQGH đều nhận thức rõ tầm quan trọng của các cuộc điều tra khảo sát là một khâu quan trọng trong đảm bảo chất lượng trường đại học, là cơ sở để Nhà trường căn cứ vào để tiến hành tự xem xét, phân tích và đánh giá tình trạng chất lượng và hiệu quả các hoạt động của mình; từ đó có các biện pháp để điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra và hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của Trường đối với xã hội.

Một buổi phổ cập chuẩn đầu ra cho sinh viên Khoa KTQT do TS. Vũ Anh Dũng thực hiện

Đối với công tác xây dựng chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành, Nhà trường dự kiến tháng 10/2010 sẽ ban hành chuẩn đầu ra cho toàn bộ các chuyên ngành đào tạo hệ cử nhân của Nhà trường, tiếp đó tiến hành xây dựng chuẩn đầu ra cho hệ đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).
Trong công tác khảo thí, từ đầu năm học 2009-2010 việc thi hết học phần các môn học đã được hệ thống hóa thành quy trình ISO (Quy trình tổ chức đào tạo) giúp cho việc tổ chức đánh giá được thống nhất. Đến tháng 3/2010 quy trình này tiếp tục được nghiên cứu, cải tiến, lồng ghép các yêu cầu của công tác đảm bảo chất lượng giúp việc đánh giá kết quả học tập được chuẩn tắc hơn.
Ngoài ra, năm học 2009 - 2010 Trường cũng đã triển khai xây dựng thí điểm bộ đề thi cho hai môn học Kinh tế Vi mô và Kinh tế vĩ mô.
Dự kiến trong năm học 2010 - 2011 Trường ĐHKT sẽ tiếp tục triển khai xây dựng, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi thi cho hơn 20 môn học hệ cử nhân và một số môn học hệ đào tạo thạc sĩ. Phấn đấu đến năm học 2015 sẽ hoàn thành bộ ngân hàng câu hỏi thi cho tất cả các môn học thuộc hệ đào tạo cử nhân và thạc sĩ.

Thay cho lời kết
Đơn vị đảm bảo chất lượng của cơ sở đào tạo với vai trò tham gia tư vấn, tham gia triển khai và tham gia giám sát sẽ là nòng cốt trong các hoạt động đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng của cơ sở đào tạo.
Có thể nói, cơ sở đào tạo nào có văn hóa chất lượng, cơ sở đó mới có tiềm năng để cạnh tranh nguồn lực (người học, nguồn đầu tư..) khi mà cơ hội cho đào tạo nghề bậc cao đang mở rộng cho cả trong và ngoài nước trong thời đại chất lượng.
Ý thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường ĐHKT - ĐHQGHN luôn coi trọng công tác đảm bảo chất lượng, phấn đấu đến năm 2020,  trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam, được xếp hạng ngang tầm với một số đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có một số ngành và nhiều chuyên ngành được kiểm định theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA).
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Các tin khác
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giới thiệu về ĐHKT Tin Đào tạo Giới thiệu hoạt động đào tạo Giới thiệu hoạt động NCKH
Hệ Giá trị cốt lõi Tin Nghiên cứu khoa học Chương trình ĐT đại học Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Cơ cấu tổ chức Hoạt động đoàn thể Chương trình ĐT sau đại học Nhóm nghiên cứu mạnh
Đội ngũ giảng viên Tin tổ chức Chương trình ĐT liên kết quốc tế Thống kê
Ba công khai Tuyển dụng Chương trình ĐT ngắn hạn Hội thảo quốc tế
      Tài nguyên số
TUYỂN SINH GÓC CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN GÓC SINH VIÊN
Tuyển sinh đại học Thông tin cho cán bộ - giảng viên Cổng TT đào tạo đại học
Tuyển sinh sau đại học Đội ngũ giảng viên Khảo sát trực tuyến
Tuyển sinh văn bằng ĐT thứ hai Hoạt động công đoàn Thông tin cho sinh viên  
Tra cứu tuyển sinh sau đại học Thư viện ảnh Đường đến trường  
Liên hệ tuyển sinh Tài nguyên số Biểu mẫu  
    Kênh giải trí UBEtv  
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: dbcl.ueb.edu.vn