Tổng hợp các mẫu phiếu khảo sát

Tổng hợp các mẫu phiếu khảo sát về hoạt động đào tạo, chương trình đào tạo,...của các hệ đào tạo

STT

Tên phiếu khảo sát

Hệ


1

Phiếu trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy

Đại học

Tải về

2

Phiếu trưng cầu ý kiến sinh viên năm cuối về chương trình đào tạo và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ người học

Đại học

Tải về

3

Phiếu khảo sát cựu sinh viên về tình hình việc làm và chương trình đào tạo được thụ hưởng tại trường ĐHKT

Đại học

Tải về

4

Phiếu trưng cầu ý kiến nhà sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp

Đại học

Tải về

5

Phiếu trưng cầu ý kiến học viên về hoạt động giảng dạy

Sau Đại học

Tải về

6

Phiếu trưng cầu ý kiến học viên năm cuối về chương trình đào tạo và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ người học

Sau Đại học

Tải về

TT ĐBCLGD

Các tin khác
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giới thiệu về ĐHKT Tin Đào tạo Giới thiệu hoạt động đào tạo Giới thiệu hoạt động NCKH
Hệ Giá trị cốt lõi Tin Nghiên cứu khoa học Chương trình ĐT đại học Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Cơ cấu tổ chức Hoạt động đoàn thể Chương trình ĐT sau đại học Nhóm nghiên cứu mạnh
Đội ngũ giảng viên Tin tổ chức Chương trình ĐT liên kết quốc tế Thống kê
Ba công khai Tuyển dụng Chương trình ĐT ngắn hạn Hội thảo quốc tế
      Tài nguyên số
TUYỂN SINH GÓC CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN GÓC SINH VIÊN
Tuyển sinh đại học Thông tin cho cán bộ - giảng viên Cổng TT đào tạo đại học
Tuyển sinh sau đại học Đội ngũ giảng viên Khảo sát trực tuyến
Tuyển sinh văn bằng ĐT thứ hai Hoạt động công đoàn Thông tin cho sinh viên  
Tra cứu tuyển sinh sau đại học Thư viện ảnh Đường đến trường  
Liên hệ tuyển sinh Tài nguyên số Biểu mẫu  
    Kênh giải trí UBEtv  
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: dbcl.ueb.edu.vn