Về việc khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2021 – 2022 (lần 2)

Căn cứ Kế hoạch số 4110/KH-ĐHKT ngày 22 tháng 12 năm 2021 về việc điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động đào tạo Học kỳ I năm học 2021 - 2022;
     Trường Đại học Kinh tế thông báo tới các Khoa/Viện QTKD và toàn thể sinh viên khóa QH-2021-E (bao gồm CTĐT Tài năng thể thao) lịch tham gia điều tra khảo sát (ĐTKS) trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2021 – 2022 (lần 2) như sau:
1. Tên cuộc khảo sát: Trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2021 – 2022.
2. Thời gian mở hệ thống: từ ngày 21/02/2022 đến ngày 06/3/2022.
3. Địa chỉ truy cập:         http://survey.ueb.edu.vn
    Để đảm bảo việc ĐTKS được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, đề nghị sinh viên đăng nhập hệ thống Survey online của nhà trường (hướng dẫn đăng nhập kèm theo) để cung cấp các thông tin đánh giá về hoạt động đào tạo theo đúng thời hạn như đã thông báo. Sinh viên chưa tham gia đóng góp ý kiến sẽ không thể truy cập vào hệ thống để xem điểm học phần trước thời hạn quy định trên Portal.
   Trong quá trình thực hiện khảo sát nếu có khó khăn vướng mắc, sinh viên liên hệ với kỹ thuật viên theo số điện thoại 0912.681.066.
   Xem chi tiết >>> tại đây
TT ĐBCLGD

Các tin khác
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giới thiệu về ĐHKT Tin Đào tạo Giới thiệu hoạt động đào tạo Giới thiệu hoạt động NCKH
Hệ Giá trị cốt lõi Tin Nghiên cứu khoa học Chương trình ĐT đại học Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Cơ cấu tổ chức Hoạt động đoàn thể Chương trình ĐT sau đại học Nhóm nghiên cứu mạnh
Đội ngũ giảng viên Tin tổ chức Chương trình ĐT liên kết quốc tế Thống kê
Ba công khai Tuyển dụng Chương trình ĐT ngắn hạn Hội thảo quốc tế
      Tài nguyên số
TUYỂN SINH GÓC CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN GÓC SINH VIÊN
Tuyển sinh đại học Thông tin cho cán bộ - giảng viên Cổng TT đào tạo đại học
Tuyển sinh sau đại học Đội ngũ giảng viên Khảo sát trực tuyến
Tuyển sinh văn bằng ĐT thứ hai Hoạt động công đoàn Thông tin cho sinh viên  
Tra cứu tuyển sinh sau đại học Thư viện ảnh Đường đến trường  
Liên hệ tuyển sinh Tài nguyên số Biểu mẫu  
    Kênh giải trí UBEtv  
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: dbcl.ueb.edu.vn