Thông báo Về việc khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch số 100/KH-ĐHKT ngày 11/01/2021 về việc điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động đào tạo Học kỳ I năm học 2020 - 2021.
Trường Đại học Kinh tế thông báo tới các Khoa/Viện QTKD và toàn thể sinh viên lịch tham gia điều tra khảo sát (ĐTKS) trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2020 – 2021 như sau:
1. Tên cuộc khảo sát: Trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2020 – 2021.
2. Thời gian mở hệ thống: từ ngày 13/01/2021 đến ngày 31/01/2021.
3. Địa chỉ truy cập: http://survey.ueb.edu.vn
   Để đảm bảo việc ĐTKS được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, đề nghị toàn thể sinh viên đăng nhập hệ thống Survey online của nhà trường để cung cấp các thông tin đánh giá về hoạt động đào tạo theo đúng thời hạn như đã thông báo. Sau thời hạn trên, hệ thống ĐTKS online sẽ đóng lại để Tổ ĐTKS thực hiện thống kê dữ liệu. Sinh viên chưa tham gia đóng góp ý kiến sẽ không thể truy cập vào hệ thống để xem điểm môn học trước thời hạn quy định trên Portal. Kính đề nghị các Khoa/Viện QTKD đôn đốc, nhắc nhở sinh viên tham gia ĐTKS đúng tiến độ.
Trân trọng!
Xem chi tiết thông báo  tại đây.
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các tin khác
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giới thiệu về ĐHKT Tin Đào tạo Giới thiệu hoạt động đào tạo Giới thiệu hoạt động NCKH
Hệ Giá trị cốt lõi Tin Nghiên cứu khoa học Chương trình ĐT đại học Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Cơ cấu tổ chức Hoạt động đoàn thể Chương trình ĐT sau đại học Nhóm nghiên cứu mạnh
Đội ngũ giảng viên Tin tổ chức Chương trình ĐT liên kết quốc tế Thống kê
Ba công khai Tuyển dụng Chương trình ĐT ngắn hạn Hội thảo quốc tế
      Tài nguyên số
TUYỂN SINH GÓC CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN GÓC SINH VIÊN
Tuyển sinh đại học Thông tin cho cán bộ - giảng viên Cổng TT đào tạo đại học
Tuyển sinh sau đại học Đội ngũ giảng viên Khảo sát trực tuyến
Tuyển sinh văn bằng ĐT thứ hai Hoạt động công đoàn Thông tin cho sinh viên  
Tra cứu tuyển sinh sau đại học Thư viện ảnh Đường đến trường  
Liên hệ tuyển sinh Tài nguyên số Biểu mẫu  
    Kênh giải trí UBEtv  
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: dbcl.ueb.edu.vn