Thông báo về việc khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên QH-2017-E về chương trình đào tạo

Căn cứ vào kế hoạch số 3292/KH-ĐHKT ngày 30/10/2020 Điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên QH-2017-E về chương trình đào tạo và hoạt động hỗ trợ đào tạo của trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế thông báo tới các Khoa, Viện QTKD và toàn thể sinh viên QH-2017-E lịch tham gia điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến người học về chương trình đào tạo cụ thể như sau:

-     Tên cuộc khảo sát: Trưng cầu ý kiến sinh viên QH-2017-E về chương trình đào tạo

-     Thời gian mở hệ thống: từ 01/11/2020 đến 30/11/2020.

-     Địa chỉ truy cập: http://survey.ueb.edu.vn

Để đảm bảo việc ĐTKS được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, đề nghị toàn thể sinh viên QH-2017-E đăng nhập hệ thống Survey online của nhà trường để cung cấp các thông tin đánh giá về chương trình đào tạo và các hoạt động hỗ trợ đào tạo theo đúng thời hạn như đã thông báo. Sau thời hạn trên, hệ thống ĐTKS online sẽ đóng lại để Tổ ĐTKS thực hiện thống kê dữ liệu, trường hợp sinh viên không tham gia ĐTKS, các Khoa và Viện QTKD có thể áp dụng các quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (Quyết định số: 1637/QĐ-CTSV, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế) để xét điểm ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường và của ĐHQGHN.

 
Trân trọng!
Xem chi tiết thông báo =>> tại đây
Trường ĐHKT

Các tin khác
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giới thiệu về ĐHKT Tin Đào tạo Giới thiệu hoạt động đào tạo Giới thiệu hoạt động NCKH
Hệ Giá trị cốt lõi Tin Nghiên cứu khoa học Chương trình ĐT đại học Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Cơ cấu tổ chức Hoạt động đoàn thể Chương trình ĐT sau đại học Nhóm nghiên cứu mạnh
Đội ngũ giảng viên Tin tổ chức Chương trình ĐT liên kết quốc tế Thống kê
Ba công khai Tuyển dụng Chương trình ĐT ngắn hạn Hội thảo quốc tế
      Tài nguyên số
TUYỂN SINH GÓC CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN GÓC SINH VIÊN
Tuyển sinh đại học Thông tin cho cán bộ - giảng viên Cổng TT đào tạo đại học
Tuyển sinh sau đại học Đội ngũ giảng viên Khảo sát trực tuyến
Tuyển sinh văn bằng ĐT thứ hai Hoạt động công đoàn Thông tin cho sinh viên  
Tra cứu tuyển sinh sau đại học Thư viện ảnh Đường đến trường  
Liên hệ tuyển sinh Tài nguyên số Biểu mẫu  
    Kênh giải trí UBEtv  
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: dbcl.ueb.edu.vn