Kế hoạch điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động đào tạo học kỳ II, năm học 2019 – 2020

Căn cứ Quy định về các hoạt động điều tra, khảo sát đánh giá hoạt động đào tạo, công tác tổ chức, đoàn thể và hỗ trợ người học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 3081/QĐ-ĐHKT ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế (ĐHKT), Nhà trường tiến hành điều tra khảo sát (ĐTKS) trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động đào tạo (HĐĐT) như sau:

1. Đối tượng ĐTKS: các học phần được giảng dạy trong Học kỳ II năm học 2019 – 2020 thuộc hệ đào tạo cử nhân.

Việc trưng cầu ý kiến đánh giá sẽ được thực hiện đối với tất cả sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo cử nhân tại Trường ĐHKT - ĐHQGHN.

2. Thời gian thực hiện ĐTKS: việc ĐTKS trưng cầu ý kiến của sinh viên được thực hiện từ T5/2020 đến T10/2020.

3. Phương pháp thực hiện

- Việc trưng cầu ý kiến sinh viên về HĐĐT được thực hiện nhằm thu thập các thông tin theo nội dung đã định sẵn, thông qua Phiếu trưng cầu ý kiến được tích hợp qua phần mềm điều tra khảo sát Survey online.

- Sinh viên sẽ được hướng dẫn để thực hiện cung cấp thông tin đánh giá có liên quan đến hoạt động giảng dạy (HĐGD) học phần của giảng viên và các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Công cụ khảo sát, điều tra, đánh giá:

Sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến được tích hợp qua phần mềm ĐTKS để thu thập các ý kiến của sinh viên về HĐĐT của nhà trường với các nội dung sau:

- Đánh giá HĐGD của giảng viên có liên quan đến học phần giảng dạy trong kỳ học.

- Đánh giá việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng liên quan học phần trong kỳ học.

 

5. Phân công công việc

TT

Nội dung nhiệm vụ

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

Thời hạn

Ghi chú

1

Xây dựng kế hoạch ĐTKS và dự trù kinh phí

TỔ ĐTKS

P.KHTC

T5/2020

 

2

Định dạng thông tin phiếu ĐTKS trong phần mềm.

TỔ ĐTKS

 

T5/2020

 

3

Thống kê thực giảng của GV để đối chiếu với thời khóa biểu trên phần mềm đào tạo

TỔ ĐTKS

 

T5/2020

 

4

Rà soát, kiểm tra thông tin sinh viên, giảng viên, học phần trên hệ thống ĐTKS online.

TỔ ĐTKS

 

T5/2020

 

5

Chạy đồng bộ dữ liệu các thông tin về SV, GV và lớp học phần để chuẩn bị mở cuộc ĐTKS.

TỔ ĐTKS

 

T5/2020

 

6

Mở cuộc điều tra thu thập thông tin.

TỔ ĐTKS

 

T5/2020

 

7

Thông báo về cuộc điều tra khảo sát tới sinh viên.

TỔ ĐTKS

PĐT, các Khoa/Viện

T5/2020

 

8

Thống kê kết quả ĐTKS trên hệ thống thăm dò.

TỔ ĐTKS

 

T6/2020

 

9

Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm ĐTKS online sang phần mềm SPSS.

TỔ ĐTKS

 

T6/2020

 

10

- Làm sạch số liệu;

- Xử lý và phân tích số liệu.

- Xuất dữ liệu theo đơn vị quản lý học phần gửi các Khoa/Viện.

TỔ ĐTKS

 

T7/2020

 

11

- Viết báo cáo kết quả ĐTKS và đề xuất các giải pháp can thiệp.

- Các Khoa/Viện

- TỔ ĐTKS

TT

ĐBCLGD

T9/2020

 

12

- Gửi đánh giá chi tiết GV đến từng GV.

TỔ ĐTKS

 

T10/2020

 

13

Tổng hợp báo cáo gửi Ban Giám hiệu và lưu giữ kết quả.

TỔ ĐTKS

TT

ĐBCLGD

 

T10/2020

 

 Đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng theo kế hoạch này./.
Xem chi tiết =>> tại đây

Các tin khác
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giới thiệu về ĐHKT Tin Đào tạo Giới thiệu hoạt động đào tạo Giới thiệu hoạt động NCKH
Hệ Giá trị cốt lõi Tin Nghiên cứu khoa học Chương trình ĐT đại học Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Cơ cấu tổ chức Hoạt động đoàn thể Chương trình ĐT sau đại học Nhóm nghiên cứu mạnh
Đội ngũ giảng viên Tin tổ chức Chương trình ĐT liên kết quốc tế Thống kê
Ba công khai Tuyển dụng Chương trình ĐT ngắn hạn Hội thảo quốc tế
      Tài nguyên số
TUYỂN SINH GÓC CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN GÓC SINH VIÊN
Tuyển sinh đại học Thông tin cho cán bộ - giảng viên Cổng TT đào tạo đại học
Tuyển sinh sau đại học Đội ngũ giảng viên Khảo sát trực tuyến
Tuyển sinh văn bằng ĐT thứ hai Hoạt động công đoàn Thông tin cho sinh viên  
Tra cứu tuyển sinh sau đại học Thư viện ảnh Đường đến trường  
Liên hệ tuyển sinh Tài nguyên số Biểu mẫu  
    Kênh giải trí UBEtv  
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: dbcl.ueb.edu.vn