Hội nghị giao ban công tác Đảm bảo Chất lượng 6 tháng đầu năm 2018 của ĐHQGHN

Ngày 03/8/2018, tại Vĩnh Phúc, Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (ĐBCLGD) đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác đảm bảo chất lượng 6 tháng đầu năm 2018 dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức và Viện trưởng Viện ĐBCLGD Nghiêm Xuân Huy.
   Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng, một số ban chức năng cùng toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN. Phía trường Đại học Kinh tế có đại diện là Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc TT ĐBCLGD Nguyễn Thị Minh Phượng cùng một số lãnh đạo các đơn vị và cán bộ của TT. 
    Tại Hội nghị, Viện đã trình bày tổng kết tình hình thực hiện công tác ĐBCL của ĐHQGHN và các đơn vị trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, ĐHQGHN đã xây dựng và hoàn thiện các văn bản quản lý, điều hành quan trọng về công tác đảm bảo chất lượng, gồm: Quy định về ĐBCL giáo dục trong ĐHQGHN; Hướng dẫn Đánh giá chất lượng và KĐCL trong ĐHQGHN; Hướng dẫn Đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan; Hướng dẫn So chuẩn chất lượng giáo dục. Các đơn vị thuộc ĐHQGHN đã củng cố và phát triển hoạt động của các trung tâm/bộ phận đảm bảo chất lượng, bồi dưỡng năng lực, kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng. Trường Đại học Kinh tế được đánh giá cao trong công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan.
    Điểm mới trong kỳ giao ban năm nay, hội nghị có đại diện ĐHQG Tp Hồ Chí Minh tham dự và trao đổi kinh nghiệm các vấn đề về Kiểm định chất lượng giáo dục mà ĐH này đã và đang thực hiện có hiệu quả. TS. Nguyễn Quốc Chính - ĐHQG HCM chia sẻ: Việc kiểm định chất lượng giáo dục đại học là xu thế tất yếu bắt kịp thời đại của cuộc cách mạng 4.0, theo công nghệ hóa, tin học hóa trong hoạt động. Đặc biệt trong đào tạo, các môn học online được đẩy mạnh; ở ĐHQG HCM hiện nay, 20% tín chỉ dành cho online. Hệ thống Eleaning cho tất cả các môn học, tạo các forum, diễn đàn để sinh viên trao đổi online. Lấy số liệu đánh giá sinh viên, giảng viên bằng công nghệ. Mảng xếp hạng bằng số liệu qua hệ thống online, giúp các đơn vị giảm báo cáo. Khuyến khích các đơn vị tham gia kiểm định chương trình đào tạo và cơ sở đào tạo. Thu hút nghiên cứu sinh bằng cách tăng học bổng, tạo nhiều đề tài nghiên cứu…..và nhất thiết phải có chính sách thu hút đầu tư. Chia sẻ thêm, TS. Nguyễn Quốc Chính cho biết, ngoài chiến lược tổng thể, ĐHQG-HCM còn xây dựng chiến lược dành riêng cho ĐBCL. Chiến lược ĐBCL được thực hiện theo lộ trình xuất phát từ việc xây dựng một hệ thống ĐBCL bên trong vững chắc, trong đó ưu tiên đổi mới công nghệ đào tạo, kiện toàn hệ thống ĐBCL và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; tiến đến triển khai kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế trước khi tham gia xếp hạng vào thời điểm thích hợp. Tất cả mọi hoạt động đều được triển khai trên tinh thần cải tiến liên tục, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu. 
Những định hướng chính cho công tác ĐBCL tại ĐHQG-HCM
 
 
 

(Nguồn: báo cáo “Đảm bảo chất lượng giáo dục tại ĐHQG-HCM: Phát triển và hội nhập quốc tế - Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo – ĐHQGHN TP.HCM)

   Đặc biệt, tại Hội nghị, PGĐ. Nguyễn Hữu Đức đã trao đổi chi tiết về vấn đề đổi mới sáng tạo và giới thiệu bộ tiêu chí trường đại học thích ứng với cuộc cách mạng 4.0. Bộ tiêu chí gồm có 7 tiêu chí bao gồm: đào tạo định hướng khởi nghiệp, nghiên cứu định hướng đổi mới sáng tạo, đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp, đại học thông minh, mức độ quốc tế hóa và phục vụ cộng đồng. Các tiêu chí được xây dựng nội dung đánh giá cụ thể, có điểm trọng số và chỉ số chuẩn làm thang đo.

   Bên cạnh đó, PGĐ cho rằng: Công tác đảm bảo chất lượng nói chung và hoạt động kiểm định chất lượng nói riêng là hoạt động có tính phổ biến của hệ thống giáo dục đại học thế giới, khu vực và Việt Nam. Việc xây dựng các công cụ khảo sát ý kiến phản hồi phục vụ công tác kiểm định là việc làm cần thiết, song cần lưu ý thiết kế phiếu hỏi, chọn đối tượng lấy ý kiến, khâu triển khai để thu nhận được những ý kiến phản ảnh xác thực.
 
 (Nguồn: Vnu Media)
 

   PGĐ. Nguyễn Hữu Đức khẳng định, trong bối cảnh thế giới bùng nổ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức nghiên cứu, xác định định hướng phát triển thích ứng của các trường đại học. Đây được coi là giai đoạn đang trong thời kỳ chuyển đổi lớn. ĐHQGHN là đơn vị đi đầu trong công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, song cần tiếp tục có những quan tâm sâu sắc hơn nữa. ĐHQGHN phải tăng cường nội dung tập huấn cho kiểm định viên và đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng, có trách nhiệm để thực hiện đánh giá đúng chỉ tiêu của kế hoạch mà đại hội đảng đã đề ra.

   Bế mạc Hội nghị, PGĐ. Nguyễn Hữu Đức đã chỉ ra phương hướng hoạt động cho công tác đảm bảo chất lượng trong những năm tới. Cụ thể: Kiên định và có trách nhiệm với những hoạt động mà các đơn vị đã đăng ký; Chú trọng công tác hậu kiểm định; Trên nền tảng ĐBCL, các đơn vị phải chủ động xây dựng mạng lưới phát triển (xây dựng hệ thống các bên liên quan,…); trau dồi năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ ĐBCL;….

 
Thương Huyền - TT ĐBCLGD

Các tin khác
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giới thiệu về ĐHKT Tin Đào tạo Giới thiệu hoạt động đào tạo Giới thiệu hoạt động NCKH
Hệ Giá trị cốt lõi Tin Nghiên cứu khoa học Chương trình ĐT đại học Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Cơ cấu tổ chức Hoạt động đoàn thể Chương trình ĐT sau đại học Nhóm nghiên cứu mạnh
Đội ngũ giảng viên Tin tổ chức Chương trình ĐT liên kết quốc tế Thống kê
Ba công khai Tuyển dụng Chương trình ĐT ngắn hạn Hội thảo quốc tế
      Tài nguyên số
TUYỂN SINH GÓC CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN GÓC SINH VIÊN
Tuyển sinh đại học Thông tin cho cán bộ - giảng viên Cổng TT đào tạo đại học
Tuyển sinh sau đại học Đội ngũ giảng viên Khảo sát trực tuyến
Tuyển sinh văn bằng ĐT thứ hai Hoạt động công đoàn Thông tin cho sinh viên  
Tra cứu tuyển sinh sau đại học Thư viện ảnh Đường đến trường  
Liên hệ tuyển sinh Tài nguyên số Biểu mẫu  
    Kênh giải trí UBEtv  
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: dbcl.ueb.edu.vn