Khung trình độ châu Á

Khung trình độ châu Á (Asian qualification reference framework) là một khuôn khổ tham khảo chung cho phép so sánh trình độ giáo dục giữa các nước thành viên ASEAN tham gia (AMS).
Mục tiêu của AQRF bao gồm:
  • Hỗ trợ công nhận bằng cấp
  • Khuyến khích phát triển các khuôn khổ trình độ có thể tạo điều kiện học tập suốt đời
  • Khuyến khích phát triển các phương pháp quốc gia để kiểm chứng việc học đạt được bên ngoài giáo dục chính quy
  • Thúc đẩy và khuyến khích giáo dục và sự di chuyển của người học
  • Hỗ trợ người lao động di chuyển
  • Nâng cao hiểu biết về hệ thống chất lượng
  • Quảng bá hệ thống trình độ chất lượng cao hơn


Tham khảo thêm: >>> tại đây
 

Các tin khác
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giới thiệu về ĐHKT Tin Đào tạo Giới thiệu hoạt động đào tạo Giới thiệu hoạt động NCKH
Hệ Giá trị cốt lõi Tin Nghiên cứu khoa học Chương trình ĐT đại học Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Cơ cấu tổ chức Hoạt động đoàn thể Chương trình ĐT sau đại học Nhóm nghiên cứu mạnh
Đội ngũ giảng viên Tin tổ chức Chương trình ĐT liên kết quốc tế Thống kê
Ba công khai Tuyển dụng Chương trình ĐT ngắn hạn Hội thảo quốc tế
      Tài nguyên số
TUYỂN SINH GÓC CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN GÓC SINH VIÊN
Tuyển sinh đại học Thông tin cho cán bộ - giảng viên Cổng TT đào tạo đại học
Tuyển sinh sau đại học Đội ngũ giảng viên Khảo sát trực tuyến
Tuyển sinh văn bằng ĐT thứ hai Hoạt động công đoàn Thông tin cho sinh viên  
Tra cứu tuyển sinh sau đại học Thư viện ảnh Đường đến trường  
Liên hệ tuyển sinh Tài nguyên số Biểu mẫu  
    Kênh giải trí UBEtv  
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: dbcl.ueb.edu.vn