Thực hiện điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến cựu sinh viên khóa QH-2012-E (K57) tốt nghiệp năm 2016 về tình hình việc làm và chương trình đào tạo

Kế hoạch số 688/KH-ĐHKT ngày 11/4/2017 của trường ĐHKT

I. Mục đích, đối tượng, phạm vi áp dụng và thời gian thực hiện

Mục đích:

- Thực hiện Quyết định số 3081/QĐ-ĐHKT ngày 07/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc Ban hành quy định về các hoạt động điều tra, khảo sát đánh giá hoạt động đào tạo, công tác tổ chức, đoàn thể và hỗ trợ người học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

- Hỗ trợ cho 02 khoa Kế toán Kiểm toán và Tài chính ngân hàng thực hiện đánh giá ngoài vào tháng 12 năm 2017.

Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Cử nhân các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tốt nghiệp năm 2016.

Thời gian thực hiện điều tra khảo sát: từ tháng 04/2017 đến tháng 12/2017.

II. Phương pháp thực hiện

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm thu thập thông tin với bảng hỏi được thiết kế sẵn theo cấu trúc nhất định để tìm hiểu về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và tìm hiểu, đánh giá về chương trình đào tạo được thụ hưởng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Cán bộ điều tra tiến hành điều tra thu thập thông tin theo hướng “tìm dấu vết của cựu sinh viên” để phỏng vấn (trực tiếp/thông qua điện thoại) thu thập thông tin theo yêu cầu hoặc gửi phiếu hỏi trực tiếp đến email của từng cựu sinh viên kèm theo hướng dẫn cách cung cấp thông tin cụ thể, chi tiết và dễ hiểu.

III. Công cụ khảo sát đánh giá

Cuộc điều tra sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến được thiết kế sẵn theo nội dung đã định để khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên và đánh giá mức độ đáp ứng của các khối kiến thức mà cựu sinh viên được thụ hưởng từ chương trình đào tạo trong công việc.

 

IV. Thời gian biểu và phân công công việc

Stt

Nội dung nhiệm vụ

Thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Ghi chú

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

1.

- Xây dựng kế hoạch ĐTKS.

- Lập dự trù kinh phí.

TT ĐBCLGD

Phòng KHTC

T4/2017


2.

- Xây dựng lịch trình điều tra chi tiết.

TT ĐBCLGD

Các Khoa/Viện

T4/2017


3.

- Họp tập huấn điều tra.

TT ĐBCLGD

Các Khoa/Viện

T5/2017


4.

- Tiến hành điều tra và thu thập phiếu hỏi (trực tiếp/thông qua điện thoại bằng cách thu thập thông tin theo yêu cầu hoặc gửi phiếu hỏi trực tiếp đến email của từng cựu sinh viên..).

TT ĐBCLGD

Các Khoa/Viện

T6/2017


5.

- Mã hóa phiếu và nhập số liệu (SPSS).

TT ĐBCLGD


T8/2017


6.

- Rà soát và làm sạch số liệu.

- Xử lý và phân tích số liệu.

TT ĐBCLGD


T8/2017


7.

Viết báo cáo kết quả điều tra:

- Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp QH-2012-E (K57) và chương trình đào tạo được thụ hưởng để đề xuất giải pháp đối với CTĐT.

TT ĐBCLGD


T11/2017


8.

- Thông báo kết quả tới các bên liên quan.

- Lưu giữ, bảo mật kết quả.

TT ĐBCLGD


T12/2017


Trên đây là kế hoạch triển khai cuộc điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến cựu sinh viên về tình hình việc làm, đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện tốt kế hoạch này./.
>>> Xem chi tiết tại đây
Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giới thiệu về ĐHKT Tin Đào tạo Giới thiệu hoạt động đào tạo Giới thiệu hoạt động NCKH
Hệ Giá trị cốt lõi Tin Nghiên cứu khoa học Chương trình ĐT đại học Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Cơ cấu tổ chức Hoạt động đoàn thể Chương trình ĐT sau đại học Nhóm nghiên cứu mạnh
Đội ngũ giảng viên Tin tổ chức Chương trình ĐT liên kết quốc tế Thống kê
Ba công khai Tuyển dụng Chương trình ĐT ngắn hạn Hội thảo quốc tế
      Tài nguyên số
TUYỂN SINH GÓC CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN GÓC SINH VIÊN
Tuyển sinh đại học Thông tin cho cán bộ - giảng viên Cổng TT đào tạo đại học
Tuyển sinh sau đại học Đội ngũ giảng viên Khảo sát trực tuyến
Tuyển sinh văn bằng ĐT thứ hai Hoạt động công đoàn Thông tin cho sinh viên  
Tra cứu tuyển sinh sau đại học Thư viện ảnh Đường đến trường  
Liên hệ tuyển sinh Tài nguyên số Biểu mẫu  
    Kênh giải trí UBEtv  
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: dbcl.ueb.edu.vn