Kiểm định chương trình đào tạo Cơ hội phát triển hội nhập của Trường ĐHKT, ĐHQGHN
Tại trường ĐHKT, ĐHQGHN việc đánh giá ĐBCL và KĐCL đối với các chương trình đào tạo (CTĐT) về cơ bản được tiến hành dựa trên các tiêu chuẩn và tuân theo một tiến trình chung của Bộ GD&ĐT, có tiếp cận chuẩn khu vực AUN-QA; Các học phần và CTĐT được xây dựng đã dựa trên cơ sở kinh nghiệm của các trường ĐH trong nước và quốc tế, gắn với định hướng nghề nghiệp ứng dụng; Dựa vào kết quả đánh giá và yêu cầu của thị trường lao động, chương trình được thay đổi hay điều chỉnh định kỳ để đảm bảo quá trình phát triển năng lực nhận thức của người học đạt chuẩn, sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của ngành nghề; đặc biệt là những thay đổi trong các chương trình thực tập/thực tế dài kỳ để người học có cơ hội được làm việc như một cán bộ tân tuyển

Kiểm định chất lượng – chất xúc tác cho việc xây dựng thương hiệu trường ĐHKT - ĐHQGHN
Với quan điểm “Kiểm định là điều kiện, xem đánh giá là "sự phù hợp với mục tiêu" đã định, quá trình nâng cao chất lương đào tạo là quá trình tự thân và phù hợp với phát triển dịch vụ trong bối cảnh hiện nay mà Trường ĐHKT đang hướng tới". Vì vậy, Trường ĐHKT đặt vai trò KĐCL như một chất xúc tác cho việc xây dựng thương hiệu trường ĐHKT trong thị trường giáo dục ĐH tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thay đổi logo
Ngày 22/5/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1513 /TB-ĐHKT về việc thay đổi logo của Trường. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo đến các đơn vị trực thuộc Trường, các tổ chức và cá nhân có liên quan biết để cùng phối hợp thực hiện và thuận tiện trong liên hệ công tác.

 
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giới thiệu về ĐHKT Tin Đào tạo Giới thiệu hoạt động đào tạo Giới thiệu hoạt động NCKH
Hệ Giá trị cốt lõi Tin Nghiên cứu khoa học Chương trình ĐT đại học Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Cơ cấu tổ chức Hoạt động đoàn thể Chương trình ĐT sau đại học Nhóm nghiên cứu mạnh
Đội ngũ giảng viên Tin tổ chức Chương trình ĐT liên kết quốc tế Thống kê
Ba công khai Tuyển dụng Chương trình ĐT ngắn hạn Hội thảo quốc tế
      Tài nguyên số
TUYỂN SINH GÓC CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN GÓC SINH VIÊN
Tuyển sinh đại học Thông tin cho cán bộ - giảng viên Cổng TT đào tạo đại học
Tuyển sinh sau đại học Đội ngũ giảng viên Khảo sát trực tuyến
Tuyển sinh văn bằng ĐT thứ hai Hoạt động công đoàn Thông tin cho sinh viên  
Tra cứu tuyển sinh sau đại học Thư viện ảnh Đường đến trường  
Liên hệ tuyển sinh Tài nguyên số Biểu mẫu  
    Kênh giải trí UBEtv  
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: dbcl.ueb.edu.vn